Công trình tự động hóa toàn nhà máy

Công trình tự động hóa toàn nhà máy

Hiệu quả cao ổn định, đi đầu ngành nghề.

Kỹ thuật Giới thiệu:

Lĩnh vực dịch vụ:

Hệ thống điều khiển tự động hóa trung ương nhà máy thức ăn chăn nuôi;

Hệ thống điều khiển trên màn hình hoàn toàn bằng máy tính nhà máy thức ăn chăn nuôi;

Hệ thống điều khiển tự động hóa máy đơn lẻ nhà máy thức ăn chăn nuôi;

Hệ thống điều khiển tự động hóa trung ương nhà máy bột nì, nhà máy dầu, nhà máy gạo;

Hệ thống điều khiển tự động chế biến cỏ chăn nuôi;

Hệ thống điều khiển tự động hóa trung ương xử lý rác thải;

Hệ thống điều khiển tự động hóa trung ương sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng;

Hệ thống điều khiển t tự động hóa trung ương hải cảng, kho chứa;

Hệ thống điều khiển tự động hóa sản xuất phân bón, hóa chất;

Hệ thống điều khiển tự động hóa trung ương nhà máy luyện kim, gang thép;

Hệ thống điều khiển tự động hóa nhà máy phát điện;

Hệ thống điều khiển tự động hóa công nghiệp khác;


Công trình điển hình thực tế:


Hewei An Huy

Sinh học Lỗ Châu

Sông Lưu Dương Hồ Nam

Kho chứa hải cảng

Ngành công nghiệp hóa chất

Xử lý rác thải

 

Theo chúng tôi trên

Bản quyền © 2013 Zhengchang Tất cả các quyền.

Liên hệ
Điện thoại: 0086 21 64184200
FAX: 0086 21 64163299
Email: internet@zcme.com
Worldwide sites

Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

×