Tổng thể Công trình nuôi trồng nhân giống gia súc gia cầm

công trình chăn nuôi, nhân giống gia súc gia cầm, bò dê

Kỹ thuật Giới thiệu:

Dự án tiêu biểu:


Trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - Gà

Trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - Vịt

Trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - Cá tôm

Trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - Bò

Trang trại nhân giống gia súc gia cầm - Vịt giống

Trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - Heo

Trung tâm ấp trứng

Trang trại nhân giống gia súc gia cầm - Gà giống


Trung tâm ấp trứng

Theo chúng tôi trên

Bản quyền © 2013 Zhengchang Tất cả các quyền.

Liên hệ
Điện thoại: 0086 21 64184200
FAX: 0086 21 64163299
Email: internet@zcme.com
Worldwide sites

Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

×