Công trình sử dụng năng lượng tái sinh, bảo vệ môi trường

Công trình tạo hạt cho mùn cưa

Kỹ thuật Giới thiệu:

Tóm tắt Công trình:

Giải pháp kỹ thuật ép viên cho mùn cưa ép viên sợi thô có tỷ trọng nhẹ, tỉ lệ kết hợp thấp, khó tạo hình.

 

 

Theo chúng tôi trên

Bản quyền © 2013 Zhengchang Tất cả các quyền.

Liên hệ
Điện thoại: 0086 21 64184200
FAX: 0086 21 64163299
Email: internet@zcme.com
Worldwide sites

Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

×