Sản phẩm

Thiết bị phun và thêm chất lỏng

Máy phun chân không kiểu nằm SSHJ-z
chi tiết sản phẩm
Tổng quan về sản phẩm:
 
Truyền động chính áp dụng truyền động của thiết bị giảm tốc đôi, ổn định hơn;

 
Dung dịch được thêm dưới độ chân không nhất định, đều hơn, chính xác hơn, tỉ lệ thêm vào có thể đạt 15%-20%, đồng thời có thể thẩm thấu vào bên trong liệu hạt;

 
Tính kín tốt, lượng dư thừa nhỏ;
quan hệ

Theo chúng tôi trên

Bản quyền © 2013 Zhengchang Tất cả các quyền.

Liên hệ
Điện thoại: 0086 21 64184200
FAX: 0086 21 64163299
Email: internet@zcme.com
Worldwide sites

Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

×